تالاب بین المللی قره قشلاق عروس تالاب‌های ایران در آذربایجان‌شرقی

آذربایجان‌شرقی جاذبه‌های فراوانی را دل دارد. یکی از این جاذبه‌ها تالاب بین المللی قره قشلاق بناب است که لقب عروس تالاب‌های منطقه شمال‌غرب را  به نام خود کرده است.

عروس تالاب‌های ایران در آذربایجان‌شرقی

به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب؛ تالاب بین المللی قره قشلاق بناب در استان آذربایجان شرقی و در ساحل دریاچه زیبای ارومیه، یکی از زیباترین تالاب های شمال غرب کشور است که لقب عروس تالاب های منطقه شمالغرب را  تصاحب کرده است. این تالاب زیبا در مرز بین دو آذربایجان شرقی و غربی قرار گرفته است. تالاب قره قشلاق بزرگترین تالاب حوضه آب ریز دریاچه ارومیه است و آب چندین رودخانه همانند مردق، لیلان چای، زرینه رود و  صوفی چای به آن وارد می شود. این تالاب زیبا وسعتی معادل بیست و دو هزار  هکتار وسعت دارد و به دلیل آب و هوای معتدل و مطبوعش همه ساله پذیرای پردگان مهاجر بسیاری از سایر کشور های جهان است. این منطقه در سال ۱۳۶۴ به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام شده و هم اکنون به عنوان پناهگاه حیات وحش شناخته می شود.

عروس تالاب‌های ایران در آذربایجان‌شرقی

ویژگی گیاهی و جانوری

ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﮐﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﻻب ﭘﻮﺷﯿﺪه از درﺧﺘﺎن ﭘﺎﮐﻮﺗﺎه ﮔﺰ است و ﻣﺎﻣن ﻣﻨﺎﺳﺐی ﺑﺮای ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری و زﻧﺪﮔﯽ ‫ﺣﺸﺮات، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و دوزﯾﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺗﺎﻻب ﺣﺪود ﯾﮏ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ از اﻧﻮاع ‫ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻏﺎز، اردک، آﻧﻘﻮت، ﻓﻼﻣﯿﻨﮕﻮ، ﭘﻠﯿﮑﺎن، ﻗﺮه ﻏﺎز، درﻧﺎ، ﺣﻮاﺻﯿﻞ، ﮐﺎﮐﺎﺋﯽ، ﺧﻮﺗﮑﺎ، ﭘﺮﺳﺘﻮی درﯾﺎﯾﯽ و ‫ﻏﯿﺮه اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ ﮐﺜﺮت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ‫ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ و وﺟﻮد ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ، و زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ، آرﺗﻤﯿﺎ، ﺳﯿﺴﺖ آرﺗﻤﯿﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺬر ﮔﯿﺎﻫﺎن ‫ﻣﺮﺗﻌﯽ ﺷﻮرﭘﺴﻨﺪ، ﮔﻨﺪم زار ﻫﺎ، ﯾﻮﻧﺠﻪ زار ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در این تالاب ماهی وجود ندارد در دهانه رودخانه زرینه رود و سیمینه رود کپور ماهی و ماهی سیاه وجود دارد.

عروس تالاب‌های ایران در آذربایجان‌شرقی

مشکلات تالاب

وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ‫ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، ﮐﻤﺒﻮد آب ورودی ﺑﻪ ﺗﺎﻻب، ﺗﻌﺮض ﮐﺸﺎورزان و داﻣﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اراﺿﯽ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ آن و ‫آﻟﻮده ﺷﺪن آﺑﻬﺎی ورودی تالاب ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ شد ّت ﺣﯿﺎت ﺗﺎﻻب را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار داده‫ اﺳﺖ.

طبق قوانین محیط زیست ﺗﺎﻻب ﻗﺮه ﻗﺸﻼق ﻣﯽ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر و زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و  ‫ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ بویژه ۱۸۵ ﮔﻮﻧﻪ از ۵۰۰ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه وﺣﺸﯽ و ۱۰ ﮔﻮﻧﻪ از ۱۶۵ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار اﯾﺮان و ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺰﯾﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟّﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﯾﺮﺑﻂ قرار گیرد.

علاوه بر پرندگان پستانداران، دوزیستان و حشرات متنوع نیز از دیگر ساکنین تالاب قره قشلاق هستند. در این تالاب زیبا اما هیچ ماهی زندگی نمی کند. این تالاب به دلیل داشتن مناظر بی بدیل و آب و هوایی معتدل و تفریحاتی همچون قایق رانی و پرنده نگری از تفرج گاه های گردشگر پذیر شهر بناب است که در ۱۳ کیلومتری این شهر واقع شده است. برای رسیدن به تالاب می توانید از مسیر جاده بناب به ملکان خود را به تالاب قره قشلاق برسانید. خشکسالی های اخیر دریاچه ارومیه و برداشت بی رویه منابع آب زیرزمینی و همچنین آب تالاب برای آبیاری زمین های کشاورزی اطراف سبب وارد آمدن آسیب های جدی به این تالاب شده بود اما این تالاب زیبا هنوز هم پر از پرندگان زیبایی است که صدای همهمه شان زندگی را در تالاب به جریان می اندازد.

عروس تالاب‌های ایران در آذربایجان‌شرقی

ویژگی گردشگری

با توجه به سهل الوصول بودن تالاب و قرارگیری آن در بین دو استان آذر بایجان شرقی و غربی و وجود گونه های پرندگان در فصل بهار و خوش آب و هوا بودن آن در تابستان، گردشگران طبیعت میتوانند برای اقامت کوتاه مدت به این منطقه سفر کنند.

نحوه دسترسی

این تالاب در سیزده کیلومتری جنوب غرب بناب قرار دارد، از طریق بناب ملکان فسندوز قابل دسترسی است و جاده آسفالت ندارد.منبع/سلام نو – سرویس گردشگری

درباره‌ی سردبیر

سردبیر پایگاه خبری «اخبار بناب»

همچنین ببینید

TGGvrb07tziU - پایگاه خبری اخبار بناب شهرستان بناب

تکذیب برخورد قومیتی با جمع‌آوری البسه کردی در بناب

شهردار بناب گفت: برخورد قومیتی با جمع‌آوری البسه کردی در بناب صحت ندارد. به گزارش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 3 =